NZR-studieochtend: Zoeken naar de dingen die boven zijn

Tijdens deze studieochtend willen we samen nadenken over de meest fundamentele vraag in de missionaire praktijk: Waartoe zijn we geroepen? Wat is het doel van onze missie? Wat is het goede nieuws?

We doen dit aan de hand van het boek Zoeken Naar de Dingen die Boven Zijn: Missionair Zijn in een Seculiere Tijd, samengesteld door Sake Stoppels, Jan Marten Praamsma en Jan Martijn Abrahamse. Op grond van de eerste twee hoofdstukken gaan we in gesprek over de betekenis van het Evangelie en wat dat betekent voor onze missionaire praktijk, als deel van de kerk wereldwijd.  

Binnen het netwerk van de Nederlandse Zendingsraad bestaat er een brede overeenstemming over de vraag wat zending is: deelnemen, participeren, in de zending van God (missio Dei). Maar wat betekent dat in de praktijk van kerken en organisaties? Wat is voor ons het Evangelie en hoe vertaalt zich dat in beleidskeuzes, in het vaststellen van prioriteiten, werkvormen en praktijken? Wat kunnen we hierin van elkaar leren?

Afhankelijk van de context waarin we leven en werken, en van onze theologische en kerkelijke achtergronden, komen we tot verschillende prioriteiten. Voor sommigen is discipelschap het centrale thema, terwijl voor anderen het allereerst gaat om solidariteit in relaties of om verkondiging, sociale actie, eenheid en oecumene, integrale zending, of nog andere speerpunten.

Tijdens deze studieochtend reflecteren we op het verband tussen ons verstaan van het Evangelie en de beleidskeuzes die we maken. De ochtend wordt georganiseerd op vrijdag 15 maart 2024 van 9:30 tot 13:00 uur in het Landelijk Dienstencentrum (LDC), Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE te Utrecht. Aansluitend is de mogelijkheid om samen te lunchen in het restaurant van het LDC (op eigen kosten).

Ter voorbereiding van het gesprek vragen we alle deelnemers om van tevoren de hoofdstukken 1 en 2 van Zoeken Naar de Dingen die Boven Zijn te lezen. Opgave via emetselaar@zendingsraad.nl.