Africa Bears Witness

Deze nieuwe essaybundel onderzoekt de rol van het Afrikaanse christendom in Gods missie. Wetenschappers en practitioners uit zowel Sub-Sahara Afrika als de diaspora beschrijven een breed spectrum aan thema’s uit de Afrikaanse kerk. Het boek onder redactie van Harvey Kwiyani wordt uitgegeven door Langham: ‘publishing Majority World theology for Majority World readers.’