Summer Colloquium ETF Leuven

Het Summer Colloquium van de ETF Leuven biedt in augustus 2024 drie inspirerende cursussen die het snijvlak vormen tussen theologie, kerk en samenleving, waaronder ‘Wakker in Gods wereld: Praktische ecclesiologie voor missionair kerkzijn in de 21e eeuw met PROF. DR. JACK BARENTSEN en OEDS BLOK, MA, en Bijbelse hermeneutiek van het Mondiale Zuiden met PROF. DR. MUSA DUBE.

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom. U kunt bv. deelnemen aan het Summer Colloquium in het kader van uw studieverlof.

Inschrijven voor deze cursussen kan tot 1 juni 2024.

foto: Home – ETF Leuven