Aandacht van Verre Naasten voor zending en ecologie

Is zorg voor de schepping een thema in kerken wereldwijd? In hoeverre maken christenen over de hele wereld zich zorgen om het klimaat? En ondernemen kerken daar actie op? Deze vragen kwamen bovendrijven bij de redactie van Naast, het magazine van Verre Naasten, bij het schrijven van een themanummer over ‘liefde voor de schepping’: ‘Er volgde geen grondig, gedegen onderzoek met duidelijke antwoorden. Wel vroegen we rond bij partner-kerken. Dat leverde heel diverse reacties op. Sommigen realiseren zich dat het een belangrijk onderwerp is, maar tegelijk voelt het voor hen als een ver-van-je-bed-show. Bij anderen leek er weinig klimaatbewustzijn merkbaar. Tegelijk ontdekten we dat sommige partner-kerken juist heel bewust bezig zijn met aandacht vragen voor zorg voor de schepping, te midden van hun uitdagende context. En hier ook actief mee aan de slag gaan.’

Wat hebben zending en ecologie met elkaar te maken? Op die vraag gaat David Onnekink in, bijzonder hoogleraar op de Martine Vonk-leerstoel voor christelijk ecologisch denken: ‘Vanuit mijn achtergrond als historicus heb ik geleerd dat (protestantse) zendelingen zich al eeuwenlang interesseren voor ecologie en milieu. Van oudsher zijn zending en ecologie dan ook veel meer met elkaar verweven dan wij ons realiseren. Maar waar is die interesse voor het milieu in christelijk Nederland gebleven? (…) Hoewel zendelingen en theologen historisch gezien wel aandacht voor milieuproblematiek hadden, hebben kerken en christelijke organisaties in deze tijd gek genoeg maar weinig oog voor ecologie. Het is zogenaamd niet hun ‘core business’. En dat terwijl het christelijk geloof holistisch is: wij zouden ons altijd – ook zonder klimaatprobleem – moeten afvragen hoe wij met Gods schepping om moeten gaan.’