Aan de slag met de vijf ingrediënten van missie (MissieNederland)

MissieNederland gaat aan de slag met de zogenaamde five marks of mission als een ‘recept voor betekenisvol missionair leven’. In een artikel worden de five marks of mission beschreven als de ‘schijf van vijf’ voor missie, vijf aspecten die samen een integraal beeld vormen van wat missie is. Nieuw is dat MissieNederland een ‘missietest’ aanbiedt waarmee je kunt ontdekken waar jij kan groeien en waar jij anderen in kan stimuleren. Het is meteen een handvat om met anderen in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in je gemeente, door bij ieder aspect van missie vragen te stellen.

De “Five Marks of Mission” zijn in de jaren tachtig door de Anglicaanse Kerk ontwikkeld als het organiserende principe voor missie. Missie krijgt daarmee een holistische en integrale inkleuring. De vijf aspecten van missie zijn ook buiten de Anglicaanse kerk breed herkend als vruchtbaar.

In het boekje Five Marks of Mission: making God’s mission ours (PDF) (2015), uitgegeven door Micah Global, geeft Chris Wright een uiteenzetting en uitleg van de ‘five marks’ als de hele zorg van God voor de verlossing en het herstel van de hele mens. Gods missie gaat veel verder dan het traditionele concept van evangelisatie en kerkplanting. Het behelst ook deelname aan de samenleving in daden van barmhartigheid en strijd voor gerechtigheid, en een toewijding aan de zorg voor en het herstel van Gods schepping.