Orthodoxe missie in evangelisch perspectief

Zondag 5 mei vieren orthodoxe gelovigen Pasen. In Nederland ontmoeten we zowel oosters-orthodoxe (bijvoorbeeld Oekraïense) als oriëntaals-orthodoxe christenen (o.a. uit Egypte, Ethiopië, Eritrea). Onder christenen van andere achtergronden is vaak weinig kennis en begrip van de orthodoxie. Op de website van OMF-internationaal schreef Mark Oxbrow (die heeft gediend in CMS en Faith2Share) een lezenswaardig artikel over ‘orthodoxe missie in evangelisch perspectief‘.

Oxbrow begint met deze opmerkingen: ‘Dit artikel zal voorstellen dat – in het licht van de toenemende secularisatie, materialisme en individualisme in veel van de contexten waarin wij dienen – evangelische en orthodoxe christenen elkaar nodig hebben terwijl we samenwerken om de mensheid een overtuigend getuigenis te geven van het goddelijke koninkrijk waarvan alle dochters en zonen van God worden geroepen.’

‘Maar eerst moeten we enkele voorbereidende vragen beantwoorden. Wie zijn de orthodoxen? Wat geloven zij? Zijn de verschillen tussen evangelische en orthodoxe gelovigen fundamenteel voor de christelijke waarheid of zijn ze eerder historisch, cultureel en gerelateerd aan keuzes in vormen van discipelschap? En het allerbelangrijkste uit het perspectief van zending: is de orthodoxe missie een ware uitdrukking van de missio Dei en misschien een uitdrukking die ons eigen evangelische getuigenis kan aanvullen en versterken?’

Het artikel sluit af met deze opmerking: ‘Dit artikel heeft getracht percepties uit te dagen, onderzoek aan te moedigen en de mogelijkheid te wekken dat er een orthodoxie bestaat die, in de ware zin van het woord, evangelisch is, en een evangelicalisme dat zowel bijbels als geestelijk orthodox is en dat er tussen die twee een gesprek kan worden nagestreefd.’