Podcast Zeister Zendingsgenootschap

We waren te gast bij Daniël Claas, communicatie en relatie ZZg, voor een bijdrage aan ‘Missie ZZg, de podcast over zending’. In deze podcast zal worden gezocht naar de zin en betekenis van zending in deze tijd. Is zending nog wel nodig, nu het zwaartepunt van de kerk in het zuiden van de wereld lijkt te liggen? Of is het nu meer nodig dan ooit tevoren? Hoe kunnen we in een snel veranderende wereld invulling geven aan een nieuwe vorm van zending? Oftewel: wat is de missie van het ZZg?

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.