Religie & sport [2008-01]

Sport, een verademing of een verdwazing?

In dit Olympisch jaar verkennen we in het eerste nummer van ons nieuwe tijdschrift de ‘tussenruimte’ tussen religie en sport. In de dialectiek van stem en tegenstem wordt vanuit verschillende disciplines en perspectieven in kaart gebracht waar sport en religie elkaar raken, overlappen en botsen.

Annelies Knoppers herinnert aan het gegeven dat ongeveer een eeuw geleden sport bewust werd gelinkt aan het christelijk geloof vanwege haar karaktervormende effecten. Of en hoe dit werkt in de context van ontwikkelingswerk onderzocht Heleen van Muijen. De islamitische sportschoolbeheerder Oktay Karatas signaleert dat juist een vechtsport als freefighten veel goeds oplevert voor ondermeer probleemjongeren. Een soortgelijke observatie doet Freek Bakker in zijn bespreking van de film ‘Buddha’s lost children’ over de missie van de boeddhistische ‘tijgermonnik’ en voormalig kampioen thaiboksen Phra Khru Bah.

Onder de vlag van Athletes in Action benutten bevlogen gelovige jonge sporters hun passie voor sport om zo ook iets van hun passie voor Jezus te delen met generatiegenoten. Daarover bericht Albert Heller. Deze reeks positief getoonzette verhalen nodigt uit tot kritische tegengeluiden. Ikenius Antuma trekt het gezonde imago van sport in twijfel en poneert: ‘de beste sport begint daar, waar gezondheid er allang mee ophield.’ De vraag of sport de hedendaagse religie kan worden genoemd, wordt door Antoine Bodar ontkennend beantwoord. Het geheim van een drukbezochte voetbalmatch is er in gelegen dat het een ritueel is dat nergens over gaat en niets voorstelt zodat je er alles in kwijt kunt, vermoedt Dick Wursten.

Susanne van den Buuse deed onderzoek naar bijgeloof bij sporters en constateert dat de grens tussen geloof en bijgeloof onder sporters flinterdun is.

Shirl Hoffman bekritiseert de rol van het gebed rond sportbeoefening en betitelt het gebed van sporters om de winst als een vorm van het slechts mogelijke huwelijk tussen pseudogeloof en egocentrisme.

In een historische bijdrage richt Jan Tolleneer de schijnwerper op de verheerlijking van sport in het Derde Rijk.

John Körver tekent voor de cartoon en illustreert daarmee nog eens de ambivalente verhouding tussen religie en sport.

Marcel Poorthuis biedt in zijn beschouwing over uitverkiezing als remedie tegen geweld alvast een voorproefje van het volgende nummer dat gewijd zal zijn aan het thema ‘Godsdienst en geweld’.

De vaste rubrieken beeldmeditatie, boeken, impressies, muziek en agenda maken dit eerste nummer van TussenRuimte compleet.

Mechteld Jansen en Thessa Ploos van Amstel leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van dit eerste nummer. Veel leesplezier!

Jaap Hansum, themaredactie