Religie en geweld [2008-02]

Klik hier om de publicatie van TR  Religie en geweld te bekijken

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de godsdienstige taal waarmee de oorlog tegen het terrorisme werd begeleid, is religie niet meer weg te denken uit het debat over geweld.

Enerzijds wordt benadrukt waartoe religie mensen kan motiveren; anderzijds leeft toch ook het diepe besef dat religie kan bijdragen aan een vreedzame wereld.

In dit nummer van TussenRuimte staat dit besef centraal, zonder dat daarmee de gewelddadige werkelijkheid waartoe religies soms inspireren, uit het oog wordt verloren. Het thema ‘religie en geweld’ wordt daartoe op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven belicht. Een serie diepgravende artikelen benadrukt de noodzaak na te denken over de wortels van geweld en probeert de rol van religie daarbij boven tafel te krijgen.

Klaas Smelik laat zien dat vriend- en vijandbeeld lastig te onderscheiden zijn en in elkaar overlopen.

André Lascaris schrijft over de originele antropologie van René Girard, en Lucien van Liere gaat in op de vraag of religieus geweld eigenlijk wel bestaat. Wanneer het over religie en geweld gaat, is dialoog van groot belang.

TussenRuimte interviewde vogels van zeer uiteenlopende pluimage: Casimira Rodriguez, ex-minister van justitie van Bolivia, en Margret Verwijk, medewerker op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Drie geestelijken uit Antwerpen hebben de moed om elkaar recht in de ogen te kijken en spreken over geweld en vrede in een soms islamofobisch, soms antisemitisch klimaat. De woorden van imam Jamal Maftouhi, priester Hendrik Hoet en rabbijn Aharon Malinsky zijn inspirerend, prikkelend en soms provocerend. Elise Kant slaat in een reportage over oorlogsverhalen een brug tussen Ugandese en Nederlandse vrouwen. Daarmee biedt zij een narratief perspectief dat Noord en Zuid met elkaar verbindt. Inigo Bocken geeft met de IJzerbedevaart in Diksmuiden alvast een doorkijkje naar het volgende nummer van TussenRuimte over pelgrimage.

De vaste rubrieken complementeren het tweede nummer van TussenRuimte, dat een interessante, gevarieerde en originele bijdrage levert aan het voortgaande debat over de rol van religie in situaties van gewelddadig conflict.

Lucien van Liere, themaredacteur