Uitgezonden [2014-03]

Overheden zenden ambassadeurs uit, de media verslaggevers. Bedrijven posten medewerkers in kantoren elders in de wereld. Sportbonden zorgen ervoor dat de beste sporters de eer van het land verdedigen op internationale toernooien. Ook de kerk stuurt mensen uit. Nu eens lijken deze gezonden mensen op ambassadeurs, dan weer op verslaggevers. Nu eens klaren ze een kortlopende klus, dan weer vertegenwoordigen ze hun zenders voor langere tijd.

Dit laatste Redactioneel schrijf ik een paar dagen na onze uitzenddienst. Met mijn gezin vertrek ik opnieuw voor enkele jaren naar Libanon. Een hartverwarmend moment was het, die zondagmorgen in de kerk. Er werd voor ons gebeden en gezongen, we kregen een zegen mee. De gemeente schaarde zich achter onze opdracht en zal er bij betrokken blijven de komende jaren. We hopen dat onze uitzending een brug slaat tussen Nederland en Libanon, waardoor gemeenteleden in die heel verschillende landen zich met elkaar verbonden weten.

In onze uitzenddienst werd gelezen uit het boek Handelingen, over de zending van Barnabas en Paulus vanuit de gemeente van Antiochië. Blijkbaar was het op pad sturen van mensen al in de vroege kerk een heel natuurlijke zaak. De Heilige Geest leidde het proces, zo lezen we in Handelingen. Vanuit een meer menselijk perspectief: er was werk te doen en de gemeente van Antiochië nam verantwoordelijkheid. Het evangelie moest verkondigd worden, gelovigen bezocht, collectes voor armen opgehaald. Dit werk werd niet gedelegeerd aan anonieme gezanten, maar werd verricht door gemeenteleden met een naam, die de relaties in de vroegchristelijke familie onderhielden en nieuwe banden aangingen.

In dit nummer van TussenRuimte denken we na over de uitzending van christenen vandaag. Wie worden uitgezonden? Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze naar toe? Voor hoe lang? Wat doen zij zoal? Wat is de betekenis van het zenden van mensen in een tijd waarin intercontinentaal reizen zo gemakkelijk is en mensen via sociale media voortdurend met elkaar in verbinding staan? Hoe maken missionaire organisaties daar beleid op? We hopen dat deze verzameling van verhalen en visies licht werpt op het uitzenden van mensen in missionaire dienst vandaag.

— Wilbert van Saane, hoofdredacteur van TussenRuimte