Zending en verzoening: Indonesië [2015-02]

Zeventig jaar geleden werd Indonesië onafhankelijk. In die zeventig jaar is er veel veranderd, ook in de kerken. Een goede reden om in TussenRuimte speciale aandacht te besteden aan kerk en theologie in Indonesië.

In de jaren na 1945 lag het accent op kerkopbouw in een zelfstandige natie. Nu, te midden van toegenomen interreligieuze en etnische spanningen en in de context van economische ontwikkeling, is een belangrijke vraag hoe kerken vormgeven aan hun getuigenis. Daarbij ook de specifieke vraag naar de manier waarop de kerk omgaat met de islam.

In deze TussenRuimte vindt u bijdragen van zowel Indonesische als Nederlandse auteurs. Er wordt ingegaan op verschillende thema’s, zoals de verhouding kerk en cultuur, christendom en islam, werken in situaties van geweld, insider movements, Nederlandse zending en Molukse theologie, christelijk geloof en oude tradities.

Veel van deze onderwerpen zijn ook relevant in andere landen en contexten. Vragen rond kerk, islam, cultuur en traditie spelen in een groot deel van de (missionaire) wereld een rol. Dit themanummer van TussenRuimte is daarmee niet alleen een interessante verzameling artikelen over Indonesië, maar zet ook aan het denken over missionaire thema’s wereldwijd.

— Foka van de Beek, hoofdredacteur