‘Vergeten gebied’ Centraal-Azië [2015-04]

TussenRuimte 2015 | 4

REDACTIONEEL

Ooit was het gebied dat we nu aanduiden als Centraal-Azië een belangrijke en bloeiende regio. Het lag aan de Zijderoute en werd daardoor rijk, wat nog te zien is in steden als Samarkand en Buchara in Oezbekistan. Het was een gebied waarin mensen met verschillende godsdiensten en uit allerlei stammen door elkaar woonden. Langzaamaan raakte het gebied echter in de vergetelheid, het werd gekoloniseerd door Rusland en vervolgens ingelijfd bij de Sovjet-Unie.

Christenen hadden en hebben het moeilijk in Centraal-Azië, zowel vanwege de politiek als vanwege de islam. Vervolging en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Maar als je hen ontmoet, is dat niet waar ze over praten. Hoewel het uiteraard moeilijk is, hoort het voor hen bij het leven van een christen. Waar ze wel over praten is over wat hun het meest na aan het hart ligt: ‘Hoe kunnen we Christus preken, in woord en in daad, in onze regio, waar zoveel mensen Hem nog niet kennen?’

In deze TussenRuimte willen we graag iets laten zien van wat er gebeurt in Centraal-Azië. Christenen daar gaven aan dat ze blij zijn met deze aandacht voor hen, omdat ook zij leden zijn van de wereldwijde kerk.

In overleg met de auteurs gebruiken we om veiligheidsredenen in enkele artikelen alleen pseudoniemen en noemen we ook niet altijd het land waar het om gaat.

— Foka van de Beek, hoofdredacteur van TussenRuimte