Europa gespiegeld [2019-01]

Vluchtelingenstromen, groeiend populisme en nationalisme, de Brexit, maar ook zending, gastvrijheid en discipelschap: er is veel wat ons in Europa bezighoudt.

Soms ligt de focus zozeer op zaken en gebeurtenissen in onze eigen regio, dat het risico van ‘vergeten’ zomaar aanwezig is. Het risico namelijk dat we vergeten dat de wereld veel en veel groter is en dat mensen elders met vergelijkbare vragen bezig zijn.

In deze TussenRuimte willen we thema’s in Europa spiegelen aan hoe men er elders in de wereld tegenaan kijkt.

Zo is migratie en de christelijke gastvrijheid in Europa nog steeds een groot item, maar hoe gaan mensen in bijvoorbeeld Ethiopië ermee om? Kees-Jan Hooglander van ZOA vertelt in een interview over zijn ervaringen daar en vergelijkt het ook met andere gebieden in de wereld.

Stellen wij in Europa vragen bij nationalisme? De Filipijnse theoloog Edoi Ruazol heeft er een heel ander beeld bij.

Jongeren van hier en verder weg komen in beeld. Zij laten zien wat hen drijft om in hun eigen context actief te zijn. Een Afrikaanse zendeling in Nederland en Nederlandse zendelingen in Afrika leggen uit wat het voor hen betekent om in een heel andere omgeving te leven en te werken.

Ontmoeting tussen Europeanen en mensen van andere continenten is er ook en dat kan een mooie gezamenlijke visie opleveren: ‘Maakt alle volken tot Mijn discipelen.’

— Foka van de Beek, hoofdredacteur