Integral Mission: Proclamatie en demonstratie [2019-03]

Betrokken handelen

‘Integral Mission’ is een populaire term in het Nederland van de eenentwintigste eeuw, gebruikt door initiatieven van sociale werkplaatsen tot activiteiten rondom ecologie. Wat houdt het begrip precies in? Wat is de overeenkomst tussen al deze sociaal betrokken projecten? Wat is de drijfveer en wat maakt het anders dan een diaconaal of ‘traditioneel’ zendingsproject, in Nederland en wereldwijd? Is er wel voldoende theologische reflectie en analyse van de context?

In de rubriek Onderzoek komt onder andere René Padilla langs, die in de jaren zeventig de term Integral Mission introduceerde. Integral Mission vulde een gat op zowel in de evangelische hoek, waar geen antwoord werd gegeven op de sociale en economische noden in Latijns-Amerika, als in meer ‘oecumenische’ kringen, waar wat hem betreft de verkondiging van het evangelie ondergesneeuwd raakte onder activisme.

Met een sprong in de tijd naar de eenentwintigste eeuw zien we bij iemand als Chris Wright deze elementen terug: de kerk opbouwen door evangelisatie en onderwijs, de samenleving dienen door mededogen, en werken aan gerechtigheid door de zorg om de schepping. Wat al dit handelen integreert en er het hart van is, is de op God gecentreerde en door God gegenereerde realiteit van het evangelie.

In dit septembernummer komen een aantal voorbeelden aan bod van Integral Mission uit de Nederlandse praktijk van kerken, gemeenschappen en individuen die hun geloof leven en tot uitdrukking laten komen in projecten en keuzes die worden gemaakt: voor zwakkeren in de samenleving, vluchtelingen en uitgeprocedeerden, jongeren en volwassenen die aan de rand van de samenleving dreigen te raken of zijn geraakt. Expliciet of impliciet wordt duidelijk hoe de Nederlandse context invloed heeft op christelijk handelen. Is het wel of niet handiger om je motivatie vanuit het evangelie niet al te zeer te benadrukken? Hoe geef je vorm aan proclamatie als evangelisatie niet echt een optie is? En wanneer bereik je de grenzen van Integral Mission? Wij nodigen u van harte uit mee te denken over deze vragen.

— Annemieke van den Berg en Renate Japenga, themaredactie