Vaticaan – Theologische en missiologische reflectie

Laudato Si’ (2015) 

Laudato Si’, Geprezen zijt Gij, zijn de eerste woorden van het lied van Franciscus. In de ondertussen zeer bekende encycliek van Paus Franciscus reflecteert hij op de schepping als ons gemeenschappelijk huis en de gevolgen van de klimaatcrisis voor de kwetsbaren – mensen, dieren, natuur. De hele tekst van de encycliek is hier te lezen.

Er is een beweging ontstaan vanuit de pauselijke oproep tot verandering: de Laudato Si’-beweging. Op hun website zijn handleidingen voor het lezen en suggesties voor het bespreken van de encycliek te vinden.

Laudate Deum (2023) 

Laudate Deum is een apostolische exhortatie die de context van Laudato Si’ voor 2023 actualiseert en de boodschap van de encycliek oppakt en uitwerkt. Paus Franciscus schrijft: ”[…M]et het verstrijken van de tijd heb ik mij gerealiseerd dat onze reacties niet toereikend zijn geweest, terwijl de wereld waarin we leven aan het instorten is en misschien wel het breekpunt nadert.” Aan het einde van de brief roept hij mensen op om zich op een andere manier tot de schepping en alles dat daarin leeft te gaan verhouden, want “Want als mensen Gods plaats willen innemen, worden ze hun eigen ergste vijanden.” 

Op de website van de Abdij van Egmond is een vertaling van de Laudate Deum te lezen.