Lausannebeweging – Theologische en missiologische reflectie  

Lausanne Occasional Paper 20: An Evangelical Commitment to Simple Lifestyle (1980) 

Het document gaat dieper op de consequenties van de volgende zinnen aan het einde van paragraaf 9 van het Verbond van Lausanne: “De armoede van miljoenen mensen schokt ons allen. Wij zijn ontsteld over de onrechtvaardigheid, die deze armoede veroorzaakt. Diegenen onder ons die in welvaart leven nemen op zich een eenvoudige levensstijl te ontwikkelen, om zodoende royaler bij te dragen aan hulp en evangelisatie.” De vraag die het document wil beantwoorden is hoe, gezien die realiteit, iemand die Christus volgt dient te leven.  

Het document is hier (in het Engels) te lezen. 

Lausanne Occasional Paper 65: Towards a Missiology of Caring for Creation (2010) 

Deze paper is onderdeel van een collectie uitgegeven door de theologische commissies van de Lausannebeweging en de World Evangelical Alliance in de voorbereiding op de grote conferentie in Kaapstad. De betreffende paper van Peter Harris (p.220-232) steekt in bij de consensus die er onder evangelicale theologen recent is ontstaan als het gaat om verlossing: Gods verlossing in Christus betreft niet alleen individuen en gemeenschappen, maar heel de schepping, zoals ook al in Rom. 8:19-21 te lezen staat. Harris stelt vervolgens de vraag wat de zorg voor de schepping betekent voor missiologie.  

Klik hier om het document te openen. 

Creation Care and the Gospel: Jamaica Call to Action (2012) 

De Jamaica oproep tot actie is een verdieping van het Kaapstad Commitment waarin zorg voor de schepping duidelijk op de agenda van de evangelicale kerken werd gezet. De Call to Action is ontstaan na een bijeenkomst met als titel: God’s World, God’s Word and God’s Work.  

De tekst is hier te lezen. 

Om gehoor te geven aan de Jamaica Call to Action is er een Creation Care Network opgezet vanuit de Lausannebeweging en World Evangelical Alliance. Op hun website zijn resources te vinden over de bijbel en de zorg voor de schepping en praktische suggesties voor hoe dit zou kunnen worden aangepakt in kerken en door individuen.  

Lausanne Global Classroom on Creation Care (2019) 

De Global Classroom over de zorg voor de schepping bestaat uit een serie van 12 video’s die een breed spectrum aan kwesties bespreken vanuit verschillende wereldwijde perspectieven. Nadat besproken is waarom zending en zorg voor de schepping bij elkaar horen en inzicht wordt gegeven waarom zorg voor de schepping een bijbelse opdracht is, wordt er ook gekeken naar de handelingsperspectieven voor de kerk en voor christenen.  

Een overzicht is hier te vinden op de site van de Lausannebeweging.