Overige organisaties – Theologische en missiologische reflectie

Nederlandse Zendingsraad 

NZR Cahier 5: De schepping in het midden. Klimaatcrisis als theologische uitdaging (2020)

Vanuit een breed scale van internationale en kerkelijke perspectieven biedt dit dossier reflecties op de verbinding tussen de rol van de kerk in een wereld waarin de leefbaarheid voor mensen en dieren op het spel staat? Wat hebben theologie en missiologie daarover te zeggen? Welke bronnen hebben we – bijbels en contextueel – die kunnen helpen bij het behouden en beschermen van Gods schepping? 

A Rocha Internationaal/Nederland 

A Rocha, een organisatie met haar wortels in de evangelicale beweging, focust op zorg voor de schepping. De basis van waaruit zij hun werk doen is beschreven in de A Rocha Commitment to Creation Care. Het document geeft een bijbelse basis voor de zorg voor de schepping en verbindt allen die bij A Rocha betrokken zijn. Het is hier te lezen.  

Micah Global/Micha Nederland 

In de publicatie Redeeming all things. Integral Mission and Creation Care zet de auteur Rachel Mander uiteen hoe zorg voor de schepping een bijbelse opdracht is en wat dit betekent voor kerk en zending. Zij werkt dit met name uit binnen Micah Global’s visie op integral mission. Het boek is hier te lezen.