Symposium ‘Van de ene generatie op de andere’

Behoeften en vragen in deze tijd in deze context

Op vrijdag 15 maart vond niet alleen de NZR-studieochtend plaats in Utrecht, maar ook een symposium in Ede over de invloed van vijftig jaar aanwezigheid van Jeugd met een Opdracht in Nederland op kerk en zending in ons land.

Dit symposium was een initiatief van Evert Van de Poll, hoogleraar missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en georganiseerd / mede mogelijk gemaakt door Jeff en Romkje Fountain, MissieNederland, Inspirare, JMEO Nederland, de Christelijke Hogeschool Ede en de vele sprekers. De hoop van Van de Poll was dat de evangelische beweging, missionaire organisaties en de kerken er lessen uit kunnen trekken.

Zowel in Utrecht als in Ede werd deze dag, hoewel vanuit een andere invalshoek, aandacht besteed aan heil in deze seculiere tijd. Bij de NZR-studieochtend werd aan de hand van het vorig jaar uitgebrachte boek ‘Zoeken naar de dingen die boven zijn’ gereflecteerd op: wat is het heil dat we als christenen (en organisaties) verkondigen en delen. Tijdens het symposium in Ede werd door de verschillende sprekers opgehaald hoe Youth with a Mission (YWAM) / Jeugd met een Opdracht (JMEO) destijds meegolfde met en aan wist te sluiten op wat er in de maatschappij gebeurde.

Verschillende sprekers noemden facetten van de jaren ‘60 en ’70 zoals protest tegen de Vietnam-oorlog, de Free Speech Movement, de hang naar avontuur en reizen en de hippiecultuur. Maar hippies waren ook radicaal. Joop Strietman, voormalig directeur Operatie Mobilisatie putte ook uit eigen ervaring: “Veel jonge mensen kregen juist in deze tijd de kans om te ruiken aan het radicale volgen van Jezus.”

“Het leven was een wereldwijd avontuur. Reizen met weinig geld. Dit was te zien in de persoon van Floyd McClung, een visionair met een groot pastoraal hart”, aldus Miranda Klaver, hoogleraar Antropologie van de Religie, VU Amsterdam. “Anders dan de Amerikaanse predikers met redding, heil en bekering.”

Er werd met zowel dankbaarheid als weemoed teruggekeken op vijftig jaar Jeugd met een Opdracht in Nederland. Eén van de deelnemers gaf hier als volgt woorden aan: “Ik mis dit. Ik geniet van de verhalen, maar ik voel me ook wel verweesd en ik verlang heel erg naar een nieuwe golf van Gods Geest.” Dit verlangen werd breed gedeeld.

Verschillende sprekers benadrukten dat het (leren) luisteren naar de stem van God centraal stond (staat) bij Jeugd met een Opdracht. Laura Dijkhuizen, decaan en docent, School voor Theologie, Academie van Amsterdam legde uit hoe hierdoor de verbeelding wordt geactiveerd: “Je stelt je ervoor open iets te ‘zien’ of te ‘horen’ wat je nog niet eerder had gezien of gehoord. Je mag je iets inbeelden, in het geloof dat God onze imaginatie kan gebruiken om ons een pad te wijzen, om ons zijn wil bekend te maken. En zo ben je bereid een onbekende weg in te slaan. In plaats van op zeker te spelen waag je het erop. Je begint aan iets, in het vertrouwen dat dit je opdracht is. Is dit niet het verhaal van zoveel YWAM-acties, initiatieven en innovaties?” Arnold van Heusden, directeur Connecting Churches: Jongeren die tot geloof waren gekomen gingen met Discipleship Training School naar allerlei verre landen en kwamen vol toewijding, enthousiasme en visie terug.”

Hoewel YWAM / JMEO er nog steeds in slaagt om “opeenvolgende generaties jongeren aan te spreken en te werven voor een missionair engagement”, aldus Evert Van de Poll, is het vijftigjarig bestaan een goed moment voor reflectie.

De grote vraag die tijdens het symposium verschillende keren naar boven kwam is vooral op welke vraag Jeugd met een Opdracht in deze tijd in deze context het antwoord is en in welke behoefte zij voorziet. Een tweede belangrijke vraag dit symposium was: Wat is er gaande in de nieuwe generaties en hoe kunnen we daar op aansluiten? Snappen wij hun vragen? Hebben wij antwoorden? Hoe breed zijn we?

Freek van Balen, lid van het leiderschapsteam van JMEO neemt de vragen mee voor verdere reflectie. Net als wij allemaal.

Ester Metselaar
Medewerker Nederlandse Zendingsraad en Jeugdwerker in de Protestantse Kerk