ETF leerstoel: “Missiology for the Church Today and Tomorrow”

DE ETF in Leuven heeft een leerstoel “Missiology for the Church Today and Tomorrow” opgericht. De leerstoel stimuleert onderzoek, onderwijs en communicatie rond de missionaire implicaties van de opkomst van het wereldchristendom voor interculturele geloofsontmoetingen in België en Europa. Dr. Bosco Bangura is aangesteld als de eerste persoon die de leerstoel zal bekleden.

ETF Leuven verwelkomt studenten uit alle continenten en van diverse protestants-evangelische denominaties. De verandering in de kerkelijke demografie betekent dat in België Afrikaanse, Braziliaanse, Roemeense en vele andere christelijke ‘migranten’-gemeenschappen zijn ontstaan en nu de meerderheid vormen van de protestants-evangelische aanwezigheid in het land. Ze dienen niet alleen de religieuze behoeften van hun eigen gemeenschappen, maar proberen ook ‘inheemse’ christelijke gemeenschappen te versterken. Deze veranderende context heeft grote implicaties voor het denken over de kerk, missiologisch onderwijs, zendingsstudies en zendingstheologieën.

Foto: ETF.edu