Nieuwe vormen van kerk-zijn [2009-01]

Olie op het vuur of olie op de golven?

Dit nummer van TussenRuimte exploreert het landschap van gemeentestichting en nieuwe vormen van kerk-zijn in Nederland en Vlaanderen. Het stichten van nieuwe kerken roept reacties op.

Experimenten met nieuwe vormen van kerk-zijn brengen eveneens de gemoederen in beweging. Voor sommigen is deze ‘expansiedrift’ van jonge kerken olie op het vuurtje van hun irritatie, terwijl anderen deze ontwikkelingen ervaren als juist geruststellende olie op de golven: eindelijk beseft de kerk in de lage landen dat vernieuwing en vermenigvuldiging niet alleen gelden voor kerken op het zuidelijk halfrond. Kiest u zelf waar u de olie uitstort.

Het was voor de redactie een verrassing dat bij de voorbereiding van dit nummer het boek Als de kerk (opnieuw) begint uitkwam, en we maken dan ook dankbaar gebruik van deze samenloop van omstandigheden bij onze ontdekkingstocht.

We zetten onze verkenning in bij emerging church OASE in Soest, een gemeenschap van ‘postmoderne nomaden’. Stefan Paas biedt een panoramisch uitzichtpunt, vooral met betrekking tot de verschillen tussen het evangelische en het oecumenische paradigma als het gaat om gemeentestichting.

Mechteld Jansen heeft het eerdergenoemde boek gelezen en deelt haar bevindingen met de lezer.

Afzakkend naar Antwerpen beluisteren we Hilde Kieboom, stichter van de lokale Sint-Egidiusgemeenschap, een kerkvorm waarin daadkracht en spiritualiteit hand in hand gaan.

We blijven in Vlaanderen en horen Peter de Mey kritische kanttekeningen zetten bij het nieuwe gemeentestichtingsboek.

Dan wordt het hoog tijd om het thema vanuit een interculturele invalshoek te belichten door middel van een reportage vanuit de International Christian Fellowship in Rotterdam en een dubbelinterview met Klaas van der Kamp (Nederlandse Raad van Kerken) en June Beckx (Samen Kerk in Nederland, SKIN).

We besluiten onze excursie met een verrassende bijdrage van Kees de Groot over de ontmoeting tussen kerk en theater als vernieuwingsbron.

— Jaap Hansum en Jaap Haasnoot, themaredactie