Honderd jaar wereldzending [2010-01]

Van tropenhelm tot plakkies

De gedachte aan een tropenhelm voert je terug in de tijd. Je ziet beelden van dappere missionarissen die met gevaar voor eigen leven lange reizen maken om verre volken te dienen. Plakkies daarentegen zetten je midden in de wereld van technologie, snelle communicatie en onverwachte verbindingen. Plakkies – een initiatief van studenten van de TU Delft en de organisatie KidsRights – zijn hippe slippers gemaakt van hergebruikte autobanden, versierd met tekeningen van kansarme kinderen uit de sloppen van Durban, Zuid-Afrika. Tropenhelmen en plakkies zijn eenvoudige kledingstukken met een diep verhaal: zendelingen van vandaag hebben een andere rol dan zendelingen van gisteren.

TussenRuimte brengt u ter gelegenheid van de viering van honderd jaar Wereldzendingsconferentie Edinburgh 1910 een onderzoek naar de ontwikkeling van het beeld van de zendeling. Wout van Laar schept het kader met een overzichtsartikel. Jet den Hollander vertelt hedendaagse zendingsverhalen uit het Mission Today-project. Twee bijdragen laten de invloed van migratiestromen op zending zien. Johan Visser brengt twee Afrikaanse zendelingen in België in beeld. Bert de Ruiter ging in gesprek met drie Nederlandse moslims over de missionaire aspiraties van de islam.
Zendelingen hebben in de afgelopen eeuw geworsteld met het kolonialisme, gevangen in een web van medeplichtigheid en protest. In dat spanningsveld staan de bijdragen van Chris Doude van Troostwijk, Corrie van der Ven en Ans van Keulen. Dana Robert, die in juni van dit jaar de Edinburgh-conferentie zal openen, pleit er in het interview voor om de schuldcomplexen achter ons te laten en vrijmoedig in de zending van die ene grote wereldkerk te staan.

Van tropenhelm tot plakkies. Dat is ook: van hoofd naar voeten, van denken naar actie. We hopen dat dit nummer van TussenRuimte u iets biedt voor beide aspecten van het stukje missionaire werk waar u zich bij betrokken weet.

— Wout van Laar en Wilbert van Saane, themaredactie