Jubileumnummer [2018-03]

Zeventig jaar zending

Dit jaar vieren we dat TussenRuimte tien jaar bestaat en dat voorloper De Heerbaan precies zeventig jaar geleden opgericht werd. Een andere voorloper van TussenRuimte zou volgend jaar honderd geworden zijn: het rooms-katholieke tijdschrift Het Missiewerk, dat in 1972 met De Heerbaan fuseerde tot Wereld en Zending, waaruit in 2008 TussenRuimte ontstond. Een goede reden om feest te vieren en daarom is deze TussenRuimte een extra dik jubileumnummer.

In dit nummer kijken we terug op zeventig jaar zending. In die periode is er natuurlijk veel veranderd, maar sommige vragen die toen speelden staan, soms in een andere vorm, nog steeds op de agenda. Bladerend door de tientallen jaren zendingstijdschriften hebben we gekeken welke onderwerpen aandacht vroegen. We hebben auteurs gevraagd om die thema’s uit te diepen door terug te blikken en zo mogelijk lijnen te trekken naar het heden. Dit nummer geeft daardoor niet alleen een beeld van ontwikkelingen in zeventig jaar zendingsgeschiedenis, maar ook die van zendingstijdschriftengeschiedenis: wat wilden de redacties voor het voetlicht brengen, welke onderwerpen waren volgens hen relevant voor de lezer?

Zeventig jaar. De Heerbaan startte in 1948, een jaar waarin veel gebeurde. De staat Israël werd gesticht, de Wereldraad van Kerken hield zijn oprichtingsvergadering in Amsterdam, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen, Juliana werd koningin in de plaats van haar moeder Wilhelmina, in Oost-Europa kwamen communistische regimes aan de macht en in De Heerbaan zien we de zorgen rond het zendingswerk in Indonesië.

Onder andere dat laatste en de vraag of Nederland momenteel niet genoeg met zichzelf te stellen heeft, gezien de geestelijke worsteling waarin men zich bevindt, roept bij J.H. Bavinck de vraag op, of dit wel het ogenblik is om een zendingstijdschrift te beginnen.

Zijn antwoord in de inleiding op het eerste nummer van De Heerbaan is: ja, juist nu is het nodig om een ‘Zendingstijdschrift’ te hebben, ‘waarin de grote vragen kunnen worden nagegaan, waarin de ontwikkeling op de Zendingsvelden kan worden blootgelegd en waarin de theologische beginselen, die hier in het geding zijn, kunnen worden in beschouwing genomen.’

En dat is na zeventig jaar nog steeds zo!

— Foka van de Beek, hoofdredacteur TussenRuimte