Lezing Brian Stanley: De geschiedenis van de International Missionary Council en de relevantie ervan voor vandaag

In een opgenomen lezing geeft dr. Brian Stanley, hoogleraar Wereldchristendom aan de Universiteit van Edinburgh, een overzicht van de geschiedenis van de International Missionary Council en reflecteert hij over de relevantie ervan voor de huidige wereldwijde oecumenische beweging.
In oktober 2021 was het honderd jaar geleden dat de International Missionary Council werd opgericht bij Lake Mohonk in de staat New York, aldus Stanley aan het begin van zijn lezing, die oorspronkelijk werd gegeven tijdens de 11e vergadering van de Wereldraad van Kerken. Vervolgens legt hij uit dat de I International Missionary Council een van de drie belangrijkste voorlopers was van de Wereldraad van Kerken (WCC).

De International Missionary Council heeft 40 jaar bestaan voordat hij in de WCC werd opgenomen.
“De vragen waarmee wij in onze tijd in de kerken wereldwijd en als wereldkerk worden geconfronteerd, zijn de vragen die ons zouden moeten bezighouden,” merkt Stanley op, om vervolgens te suggereren dat de kwesties waarmee de Internationale Zendingsraad werd geconfronteerd, opvallend relevant zijn voor vandaag. Zo worstelde de International Missionary Council bijvoorbeeld met de vraag: “Welke plaats is er voor nationalisme in de wereldkerk?” Het is een vraag waarmee veel kerken vandaag de dag worstelen, evenals de kwestie van racisme, een hoofdonderwerp tijdens de bijeenkomst van de International Missionary Council in Jeruzalem in 1928.


Ds. Michael Blair, algemeen secretaris van de United Church of Canada en lid van de WCC-commissie voor wereldzending en evangelisatie, introduceert Stanley en wijst op het belang van de lezing.
“Het is voor ons een gelegenheid om na te denken over de bijdrage van het werk en engagement van zending in de oecumenische beweging,” zegt hij.

Hieronder kunt u de lezing bekijken.

Foto: Mike DuBose/WCC