Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

24apr

Internat. Conf. PthU 2017

Van 24 april tot 26 april
Bekijk agenda

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

TussenRuimte 2016 | 3

 

Man en missie

 

‘Zie, de man!’, zegt Pilatus in Johannes 19:5. De man in kwestie is Jezus en ook als man is Jezus een voorbeeld.

www.zendingsraad.nl

 

Alle uitgaven tot en met  2015 nr 3 zijn  in zijn geheel op deze website te  lezen.

Uitzending nu

NZR cahier 2
Veranderende visies in beleid en praktijk.

Lees hier de inleiding

The boy from Pakistan

Refugees on Greek isle say, "We come only for a safe life"
Read the story.
© Magnus Aronson/WCC