Archief van Verdieping

Van Edinburgh 2010 naar 2021

In onderstaand artikel, dat recent verscheen in Lausanne Global Analysis (juli 2021, vol. 10/no.4), reflecteert missieloog Kirsteen Kim op de lessen die we leerden aan … >>

Missional Leadership

Op de website van de open acces publisher Aosis is het boek Missional Leadership van de Zuid-Afrikaanse missioloog Nelus Niemandt gratis te downloaden. Hieronder volgen de synopsis en een … >>

Ethnodoxologie: het zingen horen

Het hieronder volgende artikel komt uit Anvil, het tijdschrift over theology en missie van de Church Mission Society. De auteur reflecteert op de verschillende methoden die nodig … >>

Van de participanten: Remonstranten

In het vroege voorjaar publiceerde de Remonstrantse Broederschap een bezinningsbrief getiteld Ik laat je niet alleen. Over polarisatie en het vergeten wij. Daarin wordt kritisch naar de Nederlandse … >>